?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">教学团队-水学院
  <li id="dm4xb"><wbr id="dm4xb"></wbr></li>
  1. <div id="dm4xb"></div>
   <div id="dm4xb"></div>
    1. <track id="dm4xb"></track><track id="dm4xb"></track>
     <div id="dm4xb"><noframes id="dm4xb"><div id="dm4xb"></div>
    2. <div id="dm4xb"></div>
     <track id="dm4xb"></track>
     <track id="dm4xb"></track><div id="dm4xb"><noframes id="dm4xb"><li id="dm4xb"></li>

     省教学团队   

     序号                                                        

     团队名称        

     带头?span lang="EN-US">        

     备注        

     1

     水L学教学团?/span>      

     关瑞?/span>      

     2008q?span lang="EN-US">        

        2 水cM业基评与创新教育教学团?/span>     王艺?/span>    2018q?/span>

      

     校教学团队 


     序号        

     团队名称        

     带头?span lang="EN-US">        

     备注        

     1

     水L学教学团?/span>      

     关瑞?/span>      

     2007q?span lang="EN-US">        

     2

     生物学基教学团队        

     王艺?span lang="EN-US">        

     2008q?span lang="EN-US">        

     3

     h环境监测与管理教学团?span lang="EN-US">        

     郭玉?span lang="EN-US">        

     2008q?span lang="EN-US">        

     地址Q厦门市集美区印斗\43受邮编Q?61021 EmailQ?a href="mailto:scxy@jmu.edu.cn" style="text-decoration: none">scxy@jmu.edu.cn
       Copyright ©  集美大学水学院  

     ձѲ